09332709359

ارسال عکس تلگرام

91003101

تلفن دفتر مرکزی

از 8 صبح الی 18 عصر

شنبه تا پنج شنبه

مقالات

Reflections And Insights From The Couch

دسته بندی: مقالات

آموزش رایگان تعمیر یخچال
آموزش تعمیر یخچال
فروش انواع کابلری یخچال فریزرهای خانگی ، صنعتی و آزمایشگاهی
مقالات
روش تست سنسور و تعویض آن
سنسور
فروش انواع سنسور PTC یخچال فریزر خانگی ، صنعتی و آزمایشگاهی
سنسور
فروش انواع سنسور NTC یخچال فریزر خانگی ، صنعتی و آزمایشگاهی
سنسور
فروش انواع ترموفیوز یخچال فریزر خانگی ، صنعتی و آزمایشگاهی
ترموفیوز
فروش ترمودیسک یخچال فریزرهای خانگی ، صنعتی و آزمایشگاهی
ترمودیسک
دیفراست
دیفراست
فروش انواع سنسور دما و رطوبت یخچال فریزر خانگی ، صنعتی و آزمایشگاهی
سنسور
تنظیم دمای یخچال فریزر با ترموستات دیجیتالی
ترموستات